Cenník SMS - do SR ( zahraničie na vyžiadanie )

Bonus získavate ako odmenu za množstvo zakúpeného kreditu. Žiadne ďalšie poplatky sa neúčtujú.
Náš typ: kredit môžete čerpať neobmedzene dlho - zakúpte si kredit vyššej hodnoty a získate bonus.

Kredit
Kúpte kredit za 210€,
získate bonus 10%.
Bonus
Pri 210€ kredite získate bonus 21€ (10%).
Celkový pripísaný kredit predstavuje 231€.
Cena / SMS *
Suma ztrhnutá z kreditu za 1 SMS.
*Cena uvedená s DPH
Efektívna Cena / SMS *
Vďaka bonusu 21€ odošlete viac SMS,
preto efektívna cena za SMS je nižšia.
*Cena uvedená s DPH
pod 200€0%0,042€0,04200€
od 200€10%0,042€0,03818€
od 500€15%0,042€0,03652€
od 1000€20%0,042€0,03500€
Cenová Kalkulačka


 

        

        

        Ceny sú uvedené s DPH
Pre individuálnu cenu, spôsob platby, ceny do ostatných krajín - kontaktujte nás.